ถ้าใจคิดดีถูกต้องเท่ากับถูกใจ ถ้าใจคิดไม่ดีถูกอะไรก็บาปหมด
1 ถูกใจ
63 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา