ผมมองว่าเป็นเรื่องของปริบททางสังคม นั่นคือ
1) ถ้าคุณอยู่คนเดียวโดยไม่มีผู้อื่นเกี่ยวข้องหรือได้รับผลกระทบจากการกระทำของคุณ นั่นคือจะถูกต้องหรือถูกใจ คุณสามารถเข้าถึงทั้งสองกรณีได้พร้อมกันหรือกรณีใดกรณีหนึ่งได้เป็น
อย่างน้อย
2) ถ้าคุณอยู่ในสังคมที่มีผู้อื่นอยู่ด้วย เพื่อความสงบเรียบร้อยโดยรวม ย่อมต้องมีกฎกติกาพื้นฐานที่ถูกนำมาใช้เป็นข้อตกลงร่วมกัน และคำว่าถูกต้องย่อมต้องตีความตามข้อตกลงร่วมนั้น คุณไม่สามารถเข้าถึงความถูกต้องได้หากสิ่งที่คุณทำขัดแย้งกับข้อตกลงร่วมนั้นๆ
ในกรณีนี้ความถูกใจของคุณเพียงคนเดียวอาจเป็นเพียงส่วนหนึ่งของความถูกต้อง แต่ความถูกต้องทั้งหมดของข้อตกลงร่วมอาจจะไม่ถูกใจคุณทุกข้อ
3) สิ่งมีชีวิตที่เป็นสัตว์สังคมเช่นมนุษย์และลิง มีระบบประสาทที่เรียกว่า mirror neurons ซึ่งระบบนี้จะได้รับการกระตุ้น(activated) เมื่อเราเห็นพฤติกรรมของผู้อื่น เช่น ถ้าเราเห็นใครกินส้มตำ เราก็รู้สึกได้ถึงความเปรี้ยวและเผ็ดของส้มตำที่เราเคยมีประสบการณ์ร่วมมาก่อน และระบบประสาทนี้น่าจะช่วยให้สัตว์สังคมอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ หากไม่มีสมาชิกในสังคมยึดเอาตัวเองและพวกพ้องเป็นที่ตั้งแล้วละเลยระบบ mirror neurons และกฎกติกาที่ถูกต้องและดีงามของส่วนรวม
3 ถูกใจ
2 แชร์
321 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...