ขึ้นอยู่กับบางเรื่องและสถานการณ์เฉพาะหน้า กล่าวคือถ้าเป็นเรื่องกฎหมายและคุณธรรม ก็ควรเลือกถูกต้องครับ ทั้งนี้ต้องดูบริบทที่เกี่ยวข้องด้วย
...แต่ถ้ากรณีไปซื้อของ เสื้อผ้า ที่ดิน รถยนต์..ก็เลือกที่ถูกใจครับ
3 ถูกใจ
141 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...