30 ต.ค. 2021 เวลา 16:34 • การเมือง
การตอบคำถามนี้อาจไม่ตรงประเด็นกับที่ผู้ถามได้ถามไว้จึงขอตอบดังนี้
สาระสำคัญอาจไม่ได้อยู่ที่ว่าเป็นแบบไหน แต่ขึ้นอยู่กับประเทศนั้นว่ามีลักษณะของสังคมและประชากรเป็นอย่างไรมากกว่า แล้วจึงหาความสมดุลและเหมาะสมจากการปกครองแบบต่าง ๆ นำมาประยุกต์ และปรับใช้งานให้เหมาะสมเป็นการเฉพาะอย่างของประเทศไทย จึงจะถูกใจและใช้งานได้ เพราะหากยังพอหาอ่านประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีของไทยมาบ้างก็น่าจะได้เห็นความสามารถของบรรพชนในอดีตนั้นเชี่ยวชาญในการประยุกต์รวมศาสตร์และศิลป์ของชนชาติอื่นมาผสมผสานแปลเปลี่ยนเป็นของตนได้เป็นอย่างดี
คำตอบนี้อาจไม่เป็นที่น่าพึ่งใจด้วยตอบไม่ค่อยตรงกับคำถามเท่าไร จึงขออภัยผู้ตั้งคำถามไว้ ณ โอกาสนี้
สำหรับผู้แวะมาอ่าน ไม่ว่าจะเห็นด้วยหรือไม่ประการใด โปรดใช้สติในการตรึกตรองให้ถี่ถ้วน อย่าได้ทำการใดโดยถือตนเป็นที่ตั้งไม่นำอารมณ์มาประกอบการตัดสินใด ๆ
ขอบคุณ
30 ตุลาคม 2564
โฆษณา