ความคิดเห็นบนคำถาม

ถามเพื่อนๆว่าการปกครองในปัจจุบันของไทยระหว่างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่มีรัฐบาลมาจากการเลือกตั้งกับการปกครองเผด็จการทหารเพื่อนๆชอบแบบไหนมากกว่ากันครับ?
27 ต.ค. 2021 เวลา 19:27 • การเมือง • 4 คำตอบ
คำตอบ (4)
  • การปกครองจะระบอบไหนนั้น อยู่ที่จุดสำคัญทั้งสองคือผู้ทำหน้าที่ปกครอง และประชาชนผู้อยู่ใต้ระบบการปกครอง ที่สำคัญที่สุด
    ผู้มีอำนาจปกครองและอยูในฐานะประมุขหรือผู้นำผู้บริหารประเทศต้องเป็นคนดีแบบดีเลิศเพราะถ้าเราเจอคนไม่ดีมีอำนาจเหนือกฎหมายการปกครอง จะล่มจมได้ท...
  • การตอบคำถามนี้อาจไม่ตรงประเด็นกับที่ผู้ถามได้ถามไว้จึงขอตอบดังนี้
    สาระสำคัญอาจไม่ได้อยู่ที่ว่าเป็นแบบไหน แต่ขึ้นอยู่กับประเทศนั้นว่ามีลักษณะของสังคมและประชากรเป็นอย่างไรมากกว่า แล้วจึงหาความสมดุลและเหมาะสมจากการปกครองแบบต่าง ๆ นำมาประยุกต์ และปรับใช้งานให้เหมาะสมเป็นการเฉพาะอ... อ่านต่อ
  • กรณีศึกษาในเหตุการณ์เทียนอันเหมิน...ที่ประเทศจีน...ผู้สื่อข่าวได้สัมภาษณ์ผู้ประท้วงถึงเหตุการณ์ในอดีต..ผู้ประท้วงได้กล่าวว่า..เขาไม่รู้หรอกว่าประชาธิปไตยคืออะไร...แต่รู้ว่า.มันจะทำให้อยู่ดีกินดี...มีที่พัก มีอาหาร..ทำให้ความเป็นอยู่ดีขึ้น...แค่นั้นเอง..แต่ปัจจุบันนี้..เขารู้ว่าปร...
  • ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่มีรัฐบาลมาจากการเลือกตั้งหรือแต่งตั้งแบบระบบสืบอำนาจก็ได้
    ยอมรับได่้ถ้าจะเป็นเผด็จการพลเรือน บนเงื่อนไขผู้นำเก่ง มีวิสัยทัศน์ และมีคุณธรรมยุติธรรมเพียงพอเท่านั้น...