1 พ.ย. 2021 เวลา 03:17
บ้านหลังนี้มีชื่อว่า “บ้านลอยลม” โดยนำรูปแบบของบ้านไทยใต้ถุนสูงมาประยุกต์ให้เข้ากับองค์ประกอบและความสงบในแบบวัด เพื่อใช้เป็นบ้านพักผ่อนที่เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมด้วย โครงสร้างบ้านเป็นวัสดุเหล็ก ร่วมด้วยการใช้วัสดุอย่างไม้และอิฐ ได้กลิ่นอายความเป็นบ้านไทยพื้นถิ่นที่ได้รับการจัดระเบ... อ่านต่อ
โฆษณา