ชอบนะ หากเข้มแข็งและนับถือตัวเอง มีสติ มากพอ ก็ไม่จำเป็นต้องมีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจนะ
2 ถูกใจ
107 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 2
    โฆษณา