1 พ.ย. 2021 เวลา 05:42 • ความคิดเห็น
ชอบนะ หากเข้มแข็งและนับถือตัวเอง มีสติ มากพอ ก็ไม่จำเป็นต้องมีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจนะ
โฆษณา