มีบัญชีอยู่แล้ว?

คำถาม

คนไม่มีศาสนา มีอะไรเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ ?
30 ต.ค. 2021 เวลา 09:53 • ความคิดเห็น • 23 คำตอบ
ส่วนตัวไม่ได้มีอคติอะไรกับคนไม่มีศาสนา ซึ่งนับวันยิ่งมีจำนวนมากขึ้น ซึ่งผมมองออกเป็น 2 ลักษณะคือ • ... ดูเพิ่มเติม
สุดยอดคำตอบ
ความคิด
เพราะคิด จึงเชื่อ เกิดทัศนะคติ และเป็นพฤติกรรม นำไปสู่นิสัย...
1
207 รับชม
    คำตอบ (23)