ความคิดเห็นบนชุมชน
ความเชื่อ
  • 660
    โพสต์
  • 11
    คำถาม
  • 129
    สมาชิก
ความเชื่อ คือ ความคิด ความเข้าใจและการยอมรับ นับถือ เชื่อมั่นในสิ่งหนึ่งสิ่งใดโดยบางอย่างอาจมีหลักฐานอย่างเพียงพอที่จะพิสูจน์ได้