มีบัญชีอยู่แล้ว?
ความเชื่อ
 • 311
  โพสต์
 • 18
  คำถาม
 • 84
  สมาชิก
ความเชื่อ คือ ความคิด ความเข้าใจและการยอมรับ นับถือ เชื่อมั่นในสิ่งหนึ่งสิ่งใดโดยบางอย่างอาจมีหลักฐานอย่างเพียงพอที่จะพิสูจน์ได้
 • 7. ความเชื่อคือการแปรสภาพสิ่งที่เราหวังไว้ให้เป็นแก่นสาร ซึ่งทำให้เราเกิดความมั่นใจและแน่ใจต่อสิ่งที่มองไม่เห็น; ดังนั้น #ความเชื่อจึงเป็นหลักฐานและข้อพิสูจน์ ถึงสิ่งที่ยังไม่ได้เห็น — ฮร.11:1:
  “เพราะเรา #ได้รับความรอดในความหวัง แต่ความหวังที่มองเห็นได้นั้นไม่ใช่ความหวัง ด้... อ่านต่อ
 • *** ศาสนาผี ศาสนาที่ถูกลืม ***
  คุณคิดว่า คนไทยนับถือศาสนาอะไรมากที่สุด เป็นศาสนาพุทธใช่หรือไม่?
  ...ลองสังเกตดูง่ายๆ เวลาเข้าวัดไทย คุณจะพบทั้ง รูปปั้นพระพิฆเนศ, เจ้าแม่กวนอิม, ศาลปู่ย่า, ต้นตะเคียน, พระราหู และพระพุทธรูปอยู่ร่วมกันโดยที่คุณรู้สึก “ก็ปกตินี... อ่านต่อ
 • 4. #ความเชื่อก็คือตัวของพระคริสต์เอง ทรงเชื่อแทนเราอย่างเป็นทัศนะภายในอย่างยิ่ง; พระองค์ทรงนำตัวของพระองค์เองถ่ายเทให้แก่เรา, กระทำตัวของพระองค์เองเข้าสู่เรา จนกระทั่งพระองค์ผู้นี้ได้กลายเป็นองค์ประกอบแห่งความเชื่อในตัวเรา.
  5. ดังนั้นจึงไม่ใช่เราที่เชื่อ แต่เป็นพระองค์ที่ทรงเชื่ออยู่ภายในเรา; เช่นนี้พระ... อ่านต่อ
 • 2. ตลอดชีวิตของคริสเตียนก็คือการวิ่งแข่ง; คริสเตียนทุกคนที่ได้รับความรอดแล้วล้วนต้อง #วิ่งแข่งเพื่อจะได้รางวัล (1กธ.9:24); รางวัลนี้ไม่ใช่ความรอดโดยทั่วไป (อฟ.2:8; 1กธ.3:15) แต่เป็นบำเหน็จที่พิเศษ (10:35; 1กธ.3:14); อัครทูตเปาโลก็ได้วิ่งแข่งจนมีชัยชนะและได้รับรางวัลแล้ว (1กธ.9:26–27; ฟป.3:13–14; 2ตธ.4:7–8):... อ่านต่อ
 • วิ่งในการวิ่งแข่งของคริสเตียน เพื่อเราจะได้รับรางวัล โดยการหันมา #เพ่งพินิจที่พระเยซูผู้เป็นผู้ริเริ่มและผู้สำเร็จความเชื่อของเรา
  “เหตุฉะนั้น ในเมื่อเรามี #พยานบุคคลหมู่ใหญ่ดุจกลุ่มเมฆรายล้อมเราอยู่ เช่นนี้แล้ว ก็ให้เราละทิ้งของหนักทุกอย่างที่ถ่วงอยู่และความบาปซึ่งผูกมัดเราได้ง่ายนั้น และก... อ่านต่อ
 • หลากศาสตร์การทำนาย หลายคำคาดเดา (จบ)... อ่านต่อ
 • 3. การอธิษฐานที่ใช้อำนาจคือการอธิษฐานที่อยู่ใน มก.11:20–24:
  การอธิษฐานที่ใช้อำนาจ #ไม่ใช่การขอให้พระเจ้ากระทำบางสิ่ง; แต่เป็นการใช้อำนาจของพระเจ้าและปรับใช้อำนาจนี้เพื่อมาจัดการกับปัญหาและสิ่งต่างๆ ที่ควรจะถูกขจัดออกไป — ข้อ 23; ซคย.4:7; มธ.21:21.... อ่านต่อ
 • การอธิษฐานใน มาระโก บทที่ 11 ข้อ 20–24 เป็น #การอธิษฐานที่ใช้อำนาจ — ข้อ 23:
  1. การอธิษฐานที่สำคัญที่สุดและการอธิษฐานที่อยู่ฝ่ายวิญญาณมากที่สุดคือการอธิษฐานที่ใช้อำนาจ — มธ.18:18; มก.11:20–24.... อ่านต่อ
 • เราต้อง #อธิษฐานร่วมกับพระเจ้า ผู้ทรงเป็นความเชื่อของเรา — มก.11:20–24:
  1. ใน มก.11:20–24 องค์พระเยซูเจ้าทรงสอนเหล่าสาวกของพระองค์ให้ #อธิษฐานโดยความเชื่อ เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระเจ้า.... อ่านต่อ
 • ในการสาปแช่งต้นมะเดื่อเทศ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของประเทศอิสราเอล (ยรม.24:2, 5, 8) ให้เหี่ยวแห้งไปนั้น องค์พระเยซูเจ้าได้สอนเหล่าสาวกของพระองค์ให้ #อธิษฐานโดยความเชื่อ — มธ.21:18–22; มก.11:20–24:
  1. คำสอนของพระองค์ในที่นี้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระเจ้าซึ่งจะถูกทำให้สำเร็จสมบูรณ... อ่านต่อ