มีบัญชีอยู่แล้ว?
ความเชื่อ
  • 285
    โพสต์
  • 18
    คำถาม
  • 84
    ผู้ติดตาม
ความเชื่อ คือ ความคิด ความเข้าใจและการยอมรับ นับถือ เชื่อมั่นในสิ่งหนึ่งสิ่งใดโดยบางอย่างอาจมีหลักฐานอย่างเพียงพอที่จะพิสูจน์ได้