มีบัญชีอยู่แล้ว?
ความเชื่อ
  • 311
    โพสต์
  • 18
    คำถาม
  • 84
    สมาชิก
ความเชื่อ คือ ความคิด ความเข้าใจและการยอมรับ นับถือ เชื่อมั่นในสิ่งหนึ่งสิ่งใดโดยบางอย่างอาจมีหลักฐานอย่างเพียงพอที่จะพิสูจน์ได้