• ธเนศเล่าขาน"ทานทางปัญญา"
  • 3
   โพสต์
  • 5
   ผู้ติดตาม
  • 182
   กำลังติดตาม
  • "ทาน"เป็นเครื่องมือสำคัญ ที่ทำให้จิตใจเราอ่อนโยน มีความเมตตา กรุณา ต่อผู้อื่น และลดละความโลภ เราสามารถทำได้หลายวิธี  ทานทางปัญญาก็ถือเป็นทานอย่างหนึ่งด้วยเหมือนกัน