ความคิดเห็นบนชุมชน
ศาสนา
  • 561
    โพสต์
  • 17
    คำถาม
  • 125
    สมาชิก
"ศาสนา" ลัทธิความเชื่อของมนุษย์ เกี่ยวกับการกำเนิดและสิ้นสุดของโลก หลักศีลธรรม ตลอดจนลัทธิพิธีที่กระทำตามความเชื่อนั้น ๆ