1 พ.ย. 2021 เวลา 11:00 • ความคิดเห็น
จากที่พี่ฝึกมา และเป็นสิ่งที่คนส่วนมากไม่รู้คือ ความสำเร็จที่ยั่งยืน ต้องทำบนจิตใจที่อยู่ใน โหมด High Energy ค่ะ คือคืออยู่ในโหมด ของความเบิกบาน หรือความรักความเมตตา หรือสนุสนาน หรือ สงบผ่อนคลาย จิตที่อยู่ในโหมดนี้ จะมีพลังแห่งการดึงดูด จะทำให้เรามีปัญญา และดึงดูดความช่วยเหลือ หรือโอกาสมาค่ะ
เท่าที่อ่านดู คุณมีความคาดหวัง ผิดหวัง และ มีความท้อแท้ หรือ รู้สึกต่ำต้อย พวกนี้อยู่ในโหมดพลังงานต่ำ ที่ทำให้คุณเป็นเหยื่อ มากกว่าจะเป็นผู้ชนะ ปรับตัวและฝึกจิตให้เข้มแข็ง เบิกบานค่ะ ถ้าคุณรักและภาคภูมิใจกับตัวเอง ไม่มีใครหรืออะไรที่จะทำลายคุณได้ค่ะ
โฆษณา