4 พ.ย. 2021 เวลา 04:08 • ความคิดเห็น
อย่าท้อจนลาออก ออกแล้วจะเอาอะไรแดก
อย่าทำงานหนักมากไป ถ้าเราตายเขาก็แค่หาคนใหม่มาแทน
โฆษณา