ความคิดเห็นบนคำถาม

ประโยคใด ที่ควรไว้ใช้เตือนใจเสมอ สำหรับชีวิตการทำงาน ?
3 พ.ย. 2021 เวลา 10:47 • ความคิดเห็น • 24 คำตอบ
กรณีงานรับเงินเดือน ไม่ใช่ธุรกิจส่วนตัว
คำตอบ (24)