9 พ.ย. 2021 เวลา 10:06 • ความคิดเห็น
📚สอนลูกให้ใช้เงิน “เป็น” [Podcast]
บทความจากสมาคมนักวางแผนทางการเงิน
โดย คุณนรินทร์ เอกวงศ์วิริยะ นักวางแผนการเงิน CFP®
ฟังทาง Youtube : https://youtu.be/V28sUdKt9D8
อ่านบทความ https://bit.ly/2YzQhZf
โฆษณา