วัฒนธรรมคอรัปชั่น ที่ฝังรากลึกในสังคมไทย และความไร้ประสิทธิภาพของระบบการบังคับใช้กฎหมาย
3 ถูกใจ
73 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 3
    โฆษณา