ความคิดเห็นบนคำถาม

ในสภาพการณ์ปัจจุบัน ท่านมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องอะไรมากที่สุด?
8 พ.ย. 2021 เวลา 23:26 • ข่าว • 11 คำตอบ
ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ การแพร่ระบาดโควิด-19 สภาพสิ่งแวดล้อม
คำตอบ (11)