มีวินัย อะไรที่สำคัญต้องทำทุกวัน
ทุกคืนก่อนนอนตอบคำถาม 3 ข้อ
1. ความสำเร็จของวันนี้คืออะไร
2. วันนี้ได้เรียนรู้อะไรบ้าง
3. พรุ่งนี้จะปรับปรุงตัวเองอย่างไร
  • 1
โฆษณา