11 พ.ย. 2021 เวลา 22:49 • ความคิดเห็น
ตอนวัยรุ่น "เงินทองของนอกกาย... ความรักชนะทุกสิ่ง"
ตอนโต "เธอผ่อนบ้าน ฉันผ่อนรถ เธอจ่ายค่าข้าว ฉันจ่ายค่ากาแฟ , เงินเก็บ,ประกันชีวิต,ประกันสุขภาพ" ไม่มีเงิน ชีวิตก็ไม่มั่นคง ความรักก็เช่นกัน มันก็จะไปต่อยากค่ะ
โฆษณา