12 พ.ย. 2021 เวลา 03:12
ความสูญเสียมันไม่แน่นอน
แต่ มันมาอย่างแน่นอน
⚠️ทุกวันนี้แข็งแรงดี ไม่เคยเจ็บป่วย
✅ สุดยอดครับ การดูแลสุขภาพเป็นสิ่งที่ดี
ผมภาวนาให้ในอนาคต ไม่ป่วย ไม่เจ็บ
ไม่จากไปก่อนเวลา... ดูเพิ่มเติม
โฆษณา