หลักแห่งการเปลี่ยนแปลงของมนุษย์ที่ดีที่สุดที่ผมเคยได้ยินมา และผมค่อนข้างที่จะเห็นด้วยครับ
1ถูกใจ
270รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...