16 พ.ย. 2021 เวลา 13:41 • ความคิดเห็น
อย่าใช้อารมณ์ความรู้สึกกับการทำงานคะ ใช้เหตุ และผล คุณจะไม่นอยเลย ดึงอารมณ์ออกมานะคะ สู้ๆนะ คนที่ไม่ถูกตำหนิ คือคนที่ไม่ลงมือทำอะไรเลย ซึ่งไม่ใช่คุณ หินอ่อนที่จะได้รูปร่างที่สวยงามต้องผ่านการตอก แซะ ทุบ เจีย อย่างหนัก ไม่ใช่แค่ตัดเป็นแผ่น เลือกนะคะ อยากเป็นหินอ่อนปูพื้นให้คนเหยีบ หรือจะเป็นหินอ่อนรูปปั้นม้างามสง่า ที่ตั้งเด่นให้คนชื่นชมความงาม
โฆษณา