ไม่คบคนทั้งสองประเภทค่ะ เพราะถ้าเราเป็นคนตรง(คนจริง) ก็ไม่ต้องสนใจในคำพูดของใคร
ส่วนคนที่พูดหลอกลวง มีเล่ห์เหลี่ยม เราก็ไม่มีทางพบเจออยู่แล้ว ถ้าเรารักสันโดษมากพอ
โฆษณา