มองในแง่ผูกขาด มันคงไม่ใช่ผูกขาด แต่เป็นการสร้างความได้เปรียบอันเนื่องมาจากขนาดของเงินทุน ทำให้คู่แข่งเกิดใหม่ได้ยาก และอย่าลืมว่า TOT เองก็ควบรวมกับ CAT เมื่อเร็วๆ นี้
รัฐควรอนุญาตไหม ต้องถามว่า ถ้ารัฐเข้าไปแทรกแซง นั่นจะหมายถึงการสนับสนุนให้อีกค่ายมีความได้เปรียบในทางอ้อมหรือไม่
การควบรวมเป็นกระแสหลักของธุรกิจในไทยไปแล้วในยุคหลังโควิด หลายธุรกิจเพื่อความอยู่รอดก็ต้องยอมควบรวม
รัฐไม่ควรคิดแค่ห้ามหรือให้ รัฐควรคิดไปในเชิงการสนับสนุนให้หน่วยงานที่รัฐสั่งได้ อย่าง NT ที่ควบรวมมาจาก TOT กับ CAT ให้พยายามปรับปรุงประสิทธิภาพองค์กรจนมีศักยภาพที่สามารถแข่งขันกับเขาได้มากขึ้นมากกว่า
ถ้ารัฐสั่งได้จริง นอกจากค่ายอื่นจะผูกขาดได้ยากแล้ว มันก็จะเป็นการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาในด้านการสื่อสารของประเทศไปด้วย กลัวแค่เพียงผลประโยชน์มันทับซ้อนหลายชั้น จนต้องยอมให้เกิดการผูกขาดโดยไม่ตั้งใจต่างหาก
5 ถูกใจ
1 แชร์
3.6K รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 5
    โฆษณา