ความคิดเห็นบนคำถาม

ถ้า True ซื้อ dtac จริง จะผูกขาดหรือไม่ รัฐควรอนุญาต หรือไม่ ?
19 พ.ย. 2021 เวลา 14:32 • หุ้น & เศรษฐกิจ • 13 คำตอบ
คำตอบ (13)