เป็นธรรมชาติวิถีของธุุรกิจ​
ที่ทุกรายล้วนต้องการไปสู่จุดที่สามารถผูกขาด​หรือ​มีอำนาจเหนือตลาดทั้งนั้น
3 ถูกใจ
497 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 3
    โฆษณา