เก่งทางไหนล่ะทางโลกหรือทางธรรม
ถ้าคนอื่นเก่งทางโลกเราจักเก่งทางธรรม
ยังไงเขาก็โง่กว่าเราเพราะเขาไม่มีที่พึ่ง
ที่ถูกต้องตรงจริงไม่จำกัดด้วยเวลา
เขาก็ยังไปนรกได้อยู่ดีแต่เรานี้ขึ้นสวรรค์จนนิพพานได้เลยเลือกเอาค่ะตามสบาย
78 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา