• สิริ
  siri89101112131415161718192021
  • 733
   โพสต์
  • 50
   ผู้ติดตาม
  • 378
   กำลังติดตาม
  • ศรัทธาเชื่อในการตรัสรู้พระพุทธเจ้า เคารพพระธรรม เคารพพระสงฆ์(สาวก) มีศีล5บริบูรณ์ สุตตะมีธรรมในใจเสมอ จาคะทานคือการให้อภัย ปัญญาเห็นโลกนี้ไร้สาระ
  • เผยแผ่พุทธวจนคำสอนที่ออกจากปากของพระพุทธเจ้าโดยตรง
  • พุทธวจน คำสอนที่ออกจากปากของพระพุทธเจ้าโดยตรง
  • อาศัยอยู่ที่ Ang Thong, Thailand