ใช้หาทิศ
ใช้กำหนด วันเดือนปี
ใช้ในเรื่องการทำนาย รวมถึงทำให้เข้าใจปรากฏการณ์ธรรมชาติ
ใช้หาเส้นรอบวงโลกได้อันนี้อาจจะไม่เกี่ยวกับการดำรงชีวิต
  • 1
โฆษณา