ความคิดเห็นบนคำถาม

ในอดีตความรู้ทางดาราศาสตร์มีความสำคัญอย่างไรในการดำรงชีวิต ?
21 พ.ย. 2021 เวลา 11:32 • วิทยาศาสตร์ & เทคโนโลยี • 6 คำตอบ
คำตอบ (6)