1) ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัว เป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง
ลาภ ทรัพย์ และเกียรติยศ จะตกแก่ท่านเอง ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพไว้ ให้บริสุทธิ์
พระราชดำรัสของ
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม
พระบรมราชชนก
2) เมื่อเราเลือกที่จะมอบสิ่งมีค่าให้กับผู้ใดโดยไม่หวังผลตอบแทน และหากประโยชน์ที่คนเหล่านั้นได้จากเราไปทำให้พวกเขาเป็นผู้ชนะ วันนั้นเราในฐานะผู้ให้จึงเป็นผู้ชนะ
3) delight my customers
Warren Buffett
4) care !
Gary Vaynerchuk
  • 2
โฆษณา