22 พ.ย. 2021 เวลา 12:09 • ความคิดเห็น
เพราะเรื่องที่ต้องแบกรับมากขึ้น และเรื่องที่ไม่จำเป็นต้องแบกรับน้อยลง I Guess
โฆษณา