เรื่องนี้ ไม่เกี่ยวกับการเขียนวิวทะเลแล้วนะฮะ 
เป็นเรื่องที่เกิดมานานมากแล้ว  จะมีคนรับทราบ หรือจำได้ คงหาทำยายากแล้วนะครับ  
เรื่องมันเกิดขึ้นตอนช่วงที่ต้องส่งงานปลายภาค โดยเราต้องเขียนงานด้วยสีน... อ่านต่อ
โฆษณา