24 พ.ย. 2021 เวลา 04:49 • การศึกษา
มองว่าขึ้นอยู่กับคุณภาพของการอ่านค่ะ มองแบบภาพรวม ถ้าอ่านมีคุณภาพแม้ใช้เวลาในการอ่านน้อยกว่า ก็เก็บความรู้มาได้คุ้มกว่า
อ่านให้มีคุณภาพ ก็อยู่ที่การฝึกฝนของแต่ละคน รวมถึงความสนใจในเนื้อหาที่ศึกษา
แต่จากการยก ตย ของคุณ เทียบคน"อ่านหลาย ชม" กับคนอ่าน "นิดเดียว" แน่นอนว่าผลมันต่างกันชัดเจน
โฆษณา