มองตัวเองให้เห็นถึงข้อด้อยข้อดีแบบไม่เข้าข้างตนเองก่อน ลดอีโก้ลงก่อน ลดอคติลงแล้วค่อยอ่านคำวิจารณ์นั้น และไตร่ตรอง เวลาโดนใครว่าแม่จะติเพื่อก่อก็อดระคายไม่ได้หรอก แต่ถ้าคุณยอมรับความจริงได้มองเห็นตัวเองในข้อดีข้อด้อยได้ คำวิจารณ์เหล่านั้นจะเป็นสิ่งก่อเกิดพลังแง่บวกกับตนเองที่จะแก้ไข อย่างเมื่อก่อนใครว่าเราอ้วนซึ่งเราก็อ้วนจริงไปแหละ แต่เมื่อเรามองตัวเองในกระจกเราก็พบว่าเราอ้วนแบบไหน เราก็แก้ไขตนเอง แต่งกายแบบเน้นจุดเด่นพรางจุดด้อยในตัวเอง จนสร้างความมั่นใจในตัวของเราได้
1 ถูกใจ
80 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา