#พุทธวจน
โลกย่อมเป็นไปตามกรรม
หมู่สัตว์ย่อมเป็นไปตามกรรม
สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นเครื่องรึงรัด
เหมือนลิ่มสลักขันยึดรถที่กำลังแล่นไปอยู่
สัตว์ทั้งหลาย
เป็นผู้มีกรรมเป็นของตน
เป็นทายาทแห่งกรรม
มีกรรมเป็นกำเนิด
มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์
มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย
กระทำกรรมใดไว้
ดีก็ตามชั่วก็ตาม
จักเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น
1ถูกใจ
48รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...