มีบัญชีอยู่แล้ว?
#พุทธวจน
ดูกร อานนนท์ ก็บุคคลบางคนในโลกนี้
เป็นผู้ทุศีลมีศีลราคะกล้ามักโกรธฟุ้งซ่าน
แต่บุคคลนั้นรู้ชัดซึ่งเจโตวิมุติปัญญาวิมุติ
อันเป็นที่ดับโดยไม่เหลือแห่งความ
ทุศีลมีศีลราคะกล้ามักโกรธฟุ้งซ่าน
ของเขาตามความเป็นจริง
บุคคลนั้นกระทำกิจแม้ด้วยการฟัง
กระทำกิจแม้ด้วยความเป็นพหูสูต
แทงตลอดด้วยดีแม้ด้วยทิฐิ
ย่อมได้วิมุติแม้อันเกิดในสมัย
เมื่อตายไปเขาย่อมไปทางเจริญ
ไม่ไปทางเสื่อมย่อมถึงความเจริญ
อย่างเดียวไม่ถึงความเสื่อม
ดูกร อานนท์ ข้อนั้นเพราะเหตุไร?
เพราะกระแสแห่งธรรมย่อมถูกต้องบุคคลนี้
ใครเล่าจะพึงรู้เหตุนั้นได้นอกจากตถาคต
ดูกร อานนท์ เพราะเหตุนั้นแหละ
เธอทั้งหลาย อย่าประมาณในบุคคล
และอย่าได้ถือประมาณในบุคคล
เพราะผู้ถือประมาณในบุคคล
ย่อมทำลายคุณวิเศษของตน
เราหรือผู้ที่เหมือนเราพึงถือประมาณในบุคคลได้
  คำตอบอื่น
  • คนบางประเภท เราจำเปนต้องคิดลบกับเค้า
   เพราะการกระทำ ไม่เปนไปตามที่พุด สวนทางกัน จึงมองได้ว่า คนๆๆนี้ไม่จริงใจ เลยคิดลบ.!!
   • คิดลบเพื่อให้ระมัดระวังตัวหรือประเมินความเสี่ยง อันนี้เข้าใจได้ แต่คิดลบ จนตัวเองดิ่งลงเรื่อยๆ อันนี้เกินไป หยุดเถอะ! ชีวิตมันไปต่อไม่ไหวครับ บวกๆบ้าง มากลางๆ ก็ไปต่อได้แล้วครับ
    • ความคิดด้านลบ บางครั้งมันก็ทำให้เราอยู่ในจุดสมดุลได้นะคะ แต่ถ้าลบมากเกินไป สุดโต่งก็จะไม่ดีค่ะ 😊
     • กำลังนิยมในบล็อกดิต
      ชายคลั่งบุกกราดยิงศูนย์เด็กเล็กฯ จ.หนองบัวลำภู เด็ก ครู ผู้ปกครอง เสียชีวิตจำนวนมาก เกิดเหตุกราดยิง ภายในศูนย์เด็กเล็กฯ หนองบัวลำภู ตำรวจ สภ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู ยืนยันเบื้องต้นมีรายงานว่า มีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมาก ถึง 32 คน โดยเป็นทั้งเด็กเล็กที่อยู่ในศูนย์ฯ และผู้ปกครอง
      เชื้อไวรัส HPV คืออะไร ? เชื้อไวรัส HPV เป็นชื่อย่อของ ไวรัส Human Papillomavirus ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคในอวัยวะสืบพันธุ์ของสตรี โดยแบ่งได้หลักๆ 2 กลุ่ม คือ
      #กราดยิงหนองบัวลำภู อดีตตำรวจคลั่งบุกเดี่ยวกราดยิงศูนย์เด็กเล็ก เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 34ราย .. จนถึงตอนนี้เรารู้อะไรแล้วบ้าง ??
      เหตุสลดใจ !! กราดยิงเด็กเล็กและครูเสียชีวิต 32 ราย ที่ศูนย์เด็กเล็กจังหวัดหนองบัวลำภู วันนี้ (6ตค2565) ได้เกิดเหตุน่าเศร้าสลดใจยิ่ง ที่มีคนร้ายทราบภายหลังว่าเป็นอดีตตำรวจที่ถูกไล่ออกจากราชการ และมีส่วนพัวพันกับยาเสพติด
      ดูทั้งหมด