25 พ.ย. 2021 เวลา 07:23 • ความคิดเห็น
สำหรับดิฉัน "ความเสี่ยง" คือความท้าทายอย่างหนึ่งของชีวิต
มักเกิดขึ้นเมื่อเราต้องตัดสินใจเรื่องสำคัญ และจำเป็นต้องเลือก ด้วยสถานการณ์ที่
บีบบังคับในขณะนั้นๆ
1
โฆษณา