คำถาม

สำหรับคุณแล้ว อะไรเรียกว่า “ความเสี่ยง” ?
25 พ.ย. 2021 เวลา 05:38 • ความคิดเห็น • 26 คำตอบ
และเมื่อไหร่ที่ควรเสี่ยง
สุดยอดคำตอบ
สำหรับดิฉัน "ความเสี่ยง" คือความท้าทายอย่างหนึ่งของชีวิต
มักเกิดขึ้นเมื่อเราต้องตัดสินใจเรื่องสำคัญ และจำเป็นต้องเลือก ด้วยสถานการณ์ที่
บีบบังคับในขณะนั้นๆ
1
  • 5
    คำตอบ (26)