27 พ.ย. 2021 เวลา 03:16 • ความคิดเห็น
ความเสี่ยง คือ ถ้าทำจะอันตราย
ควรเสี่ยง คือ ถ้าทำแล้วไม่อันตรายและยังเกิดผลดี
โฆษณา