26 พ.ย. 2021 เวลา 08:36 • ความคิดเห็น
การไม่มีความรู้คือความเสี่ยงค่ะ ดังนั้นควรหาความรู้ก่อนลงมือปฎิบัติ เพราะถ้ารู้แต่ไม่ลงมือทำ ผลลัพธ์ก็จะไม่เกิดค่ะ
โฆษณา