ได้เห็นพระพุทธเจ้าทรงแย้มพระโอษฐ์
แลเห็นเขี้ยวแก้วอันงดงาม
88 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...