#พุทธวจน
อย่าเพิ่งถึงซึ่งการสันนิษฐาน
โดยส่วนเดียวว่า
อย่างนี้เท่านั้นจริง
อย่างอื่นเปล่า
111 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา