25 พ.ย. 2021 เวลา 18:39 • ความคิดเห็น
#พุทธวจน
อย่าเพิ่งถึงซึ่งการสันนิษฐาน
โดยส่วนเดียวว่า
อย่างนี้เท่านั้นจริง
อย่างอื่นเปล่า
โฆษณา