26 พ.ย. 2021 เวลา 09:29 • การเมือง
สามารถทำได้ค่ะ แต่ต้องอยู่บนหลักกฎหมายกับ "ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ่้นจริง" ไม่ใช่ ข้อเท็จจริงที่ถูกใจ
โฆษณา