สามารถทำได้ค่ะ แต่ต้องอยู่บนหลักกฎหมายกับ "ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ่้นจริง" ไม่ใช่ ข้อเท็จจริงที่ถูกใจ
65 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา