มีบัญชีอยู่แล้ว?

คำถาม

ทำไมถึงวิจารณ์ หรือ แสดงความคิดเห็นของกระบวนการยุติธรรมไม่ได้ ... ?
24 พ.ย. 2021 เวลา 08:10 • การเมือง • 6 คำตอบ
คำตอบ (6)
  • สามารถทำได้ค่ะ แต่ต้องอยู่บนหลักกฎหมายกับ "ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ่้นจริง" ไม่ใช่ ข้อเท็จจริงที่ถูกใจ
  • ได้สิ แต่วิจารณ์แล้วต้องแนะนำสิ่งที่ดีกว่ามีประโยชน์มากกว่าให้ได้ แล้วจะมีผู้มีบารมีมาช่วยผลักดันเอง :)
  • ทำได้ครับ แต่ต้องอยู่ในกรอบของกฏหมาย และความถูกต้องตามตัวบทกฏหมายในเรื่องนั้น ๆ โดยไม่ใช้อคติ และความรู้สึกไม่พอใจส่วนตัวเป็นตัวชี้นำในข้อวิจารณ์ และความคิดเห็นนั้น ๆ
  • ส่วนตัวคิดว่าวิจารณ์ได้ค่ะ แต่การวิจารณ์นั้นควรจะเอาความจริงและความถูกต้องของกฏหมายที่สมเหตุสมผลมาถกเถียงกันค่ะ เพื่อหาทางออกและวิธีแก้ปัญหาในสังคมอย่างดีที่สุดค่ะ
  • เหมือนในกลุ่ม แต่งตั้งพื่อนในกลุ่ม บางคน
    มาเป็นผู้ ตัดสิน เรื่องที่ เพื่อน สองคนทะเลาะกัน แต่ตกลงกันไม่ได้
    การที่ เราหรือใคร ในกลุ่ม ไปซุบซิบ นินทา หรือ คัดค้าน การตัดสินนั้น ๆ เป็นการ ไม่เคารพ กฏเกณฑ์ของกลุ่ม และ เพื่อนคนอื่นๆ ที่เราให้ เขาเป็น คนตัดสิน...
  • วิจารณ์ได้ครับ แสดงความเห็นได้ครับแต่มันมีเงื่อนไข กติกามารยาท ต้องรอนักกฎหมายมาบอก เพราะผมก็ไม่รู้ แต่ไม่ใช่วิจารณ์ด้วยความสะใจเป็นหลักแน่ๆ