26 พ.ย. 2021 เวลา 06:08 • การเมือง
ได้สิ แต่วิจารณ์แล้วต้องแนะนำสิ่งที่ดีกว่ามีประโยชน์มากกว่าให้ได้ แล้วจะมีผู้มีบารมีมาช่วยผลักดันเอง :)
โฆษณา