• นิธิดล นิธิธีรากุล
  nithidol2465talk
  • 305
   โพสต์
  • 35
   ผู้ติดตาม
  • 12
   กำลังติดตาม
  • เป็นการนำเอาประสบการณ์ ความรู้ มุมมอง ทัศนะคติ และ ไอเดีย ในสิ่งที่ประสบพบเจอและเคยทำมาเล่าสู้กันฟัง
  • เจ้าของกิจการเล็ก ๆ
  • กำลังศึกษา (การศึกษานอกโรงเรียน)