26 พ.ย. 2021 เวลา 11:02 • ความคิดเห็น
ชอบความกล้าในจิตใจของตัวเองค่ะ...
จิตใจค่อนข้างเข้มเเข็งและกล้าที่จะยอมรับผลจากการกระทำของตัวเองทั้งในสิ่งที่สมหวังและผิดหวังได้เสมอค่ะ 😊
โฆษณา