ชอบความกล้าในจิตใจของตัวเองค่ะ...
จิตใจค่อนข้างเข้มเเข็งและกล้าที่จะยอมรับผลจากการกระทำของตัวเองทั้งในสิ่งที่สมหวังและผิดหวังได้เสมอค่ะ 😊
3 ถูกใจ
167 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 3
    โฆษณา